Regulamin

& 1

Korzystanie z portalu www.slub.lomza.pl jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

& 2

Przeznaczeniem portalu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom z Łomży i okolicy, publikowanie, oraz przeglądanie ofert za pomocą internetu. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między użytkownikami. Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora oferty. Użytkownik korzysta z portalu na własną odpowiedzialność.

& 3

Zamieszczanie ofert w portalu jest bezpłatne. 

& 4

Oferty zamieszczać mogą tylko osoby pełnoletnie, działające w branży ślubnej i oferujace swoje usługi w Łomży i okolicy.

& 5

Aby opublikować ofertę na łamach portalu należy posiadać działającą pocztę email.

Użytkownik podając dane takie jak adres email, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane na portalu. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola portalu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom portalu. Podane dane dostępne są tylko na stronach portalu do momentu skasowania oferty, w której treści były zawarte.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego edytowania lub/i usunięcia swojej oferty.

& 6

Portal www.slub.lomza.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy email, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Portal nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usług.

Portal zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ofert w mediach (prasa, radio itp.), jak i w mediach społecznościowych.

& 7

Każdą ofertę należy przyporządkować do właściwej kategorii. Oferty komercyjne (pochodzące od firm) należy dodawać tak, aby nie zniechęcać użytkowników do korzystania z portalu. Treść oferty powinna być czytelna i nie może wprowadzać użytkowników w błąd.

& 8

Zabrania się zamieszczania ofert naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości (np. zarób 5000PLN w miesiąc), reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów, zawierających płatne numery telefonów, dodawanych z tymczasowych skrzynek email.

W szczególności zabrania się:

 • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych
 • zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych
 • pracy w agencjach towarzyskich
 • leków i produktów farmaceutycznych
 • usług ezoterycznych
 • rzeczy pochodzących z kradzieży
 • wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów)
 • kopii materiałów chronionych prawem autorskim
 • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
 • materiałów pornograficznych
 • broni (włączając noże, wiatrówki, broń pneumatyczną i paralizatory)
 • amunicji
 • narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

 

& 9

Odpowiedzialność za treść oferty i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor oferty.

W szczególności portal nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane na portalu przez oferenta, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdej opublikowanej oferty (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy email) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię oferty nawet po usunięciu jej z portalu.

& 10

Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.

& 11

Portal zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ofert bez podawania przyczyn.

& 12

Zabrania się kopiowania ofert (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym portalu lub/i serwisie.

& 13

Ciasteczka – portal www.slub.lomza.pl wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z portalu WYRAŻA ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności portalu.

Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. „TRYBIE PRYWATNOŚCI”, w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej portal ogłoszeniowy traktuje jako ŚWIADOMĄ ZGODĘ użytkownika na zapisywanie plików cookie, co ma umożliwić poprawne działanie portalu.

& 14

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.